Now showing items 1-2 of 2

  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Zabadalová, Kateřina
    Navržený objekt vychází z původní historické zástavby a měřítka přilehlého historického centra. Parcela, na které původně stálo několik samostatných řadových domů, svou velikostí značně převyšuje měřítko okolní zástavby. ...
  • ZBROJOVKA BRNO 

    Zabadalová, Kateřina
    Předmětem diplomové práce je urbanisticko-architektonická studie postindustriálního území továrního areálu Zbrojovka Brno. Hlavním motivem řešení je návrh dostavby, nové funkční využití a nové prostorové uspořádání s volbou ...