• Návrh komunikačních aktivit konkrétního podniku 

    Zabloudil, Aleš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení komunikačních aktivit vybraného podniku. Práce se zabývá analýzou vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Vzhledem k analýze a průzkumu je zpracován koncept na zlepšení ...