Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh rozvoje marketingových činností firmy 

    Zabloudil, Ivo
    Diplomová práce se sestává ze dvou podstatných celků. Teoretická část se zabývá klasickými i současnými teoriemi marketingu – se zaměřením na marketing služeb. Prakticky orientovaná část je zaměřena na analýzu a odstranění ...
  • Podnikatelský záměr 

    Škvařil, Jan
    Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru pro výstavbu solární fotovoltaické elektrárny. V úvodní části se práce věnuje vymezení pojmů spojených s podnikáním, právním formám podnikání, definicí a náležitostmi ...