Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh komunikačních aktivit konkrétního podniku 

    Zabloudil, Aleš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení komunikačních aktivit vybraného podniku. Práce se zabývá analýzou vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Vzhledem k analýze a průzkumu je zpracován koncept na zlepšení ...
  • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

    Zabloudil, Aleš
    Tato diplomová práce je zaměřena na téma orgnizační kultura a její vliv na chod regionální pobočky pojišťovny XYZ. Nejprve byly objasněny teoretické poznatky týkající se organizační kultury a jejího hodnocení. Dále byl ...