Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace tvorby zkušebního protokolu 

    Zach, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro podporu procesů pro realizaci zkoušek ve zkušební laboratoři CCVOZE se zaměřením na generování zkušebních protokolů. Zobrazuje přehled životního cyklu zakázky ...
  • Modální analýza 

    Zach, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modální analýzy a měření provozních tvarů kmitů. Poskytuje přehled trhu se SW pro vizualizaci vlastních tvarů kmitů. V několika kapitolách je popsán způsob měření modální analýzy ...