Now showing items 1-4 of 4

 • Let the Crowd be Heard - A Crowdsourcing-based Study on Video Coding 

  Zach, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this paper, we present a crowdsourcing-based study on video codec comparison. We compared the perceived quality of sequences encoded using H.264 and H.265 algorithms. The main advantage of the study is, that the users ...
 • Měření kvality obrazu při příjmu analogového a digitálního televizního vysílání 

  Zach, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem základních vlastností analogového a digitálního televizního vysílání a návrhem metody pro objektivní srovnání kvality obrazu při příjmu obou typů vysílání. Základem práce je popis technologie ...
 • Nástroje pro měření kvality videosekvencí bez reference 

  Zach, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá objektivními metrikami pro hodnocení kvality videa bez reference. Jsou zde krátce popsány všeobecné základy hodnocení kvality videosekvencí, dále jsou uvedeny základní předpoklady objektivních ...
 • Snímání obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

  Kupka, Petr
  Bakalářská práce se zabývá základními principy zvyšování dynamického rozsahu u digitální fotografie. Práce dále hledá, jaké metody se využívají pro vytvoření fotografie s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a prozkoumává ...