Now showing items 1-2 of 2

  • Analogový indikátor pro průmyslovou automatizaci 

    Zach, Roman
    Tato práce ukazuje návrh a konstrukci analogového indikátoru pro průmyslovou automatizaci. Hardwarová část popisuje zapojení jednotlivých bloků analogového indikátoru pro průmyslovou automatizaci. V hardwarové části je ...
  • Laboratorní výukový systém s mikrokontrolérem 

    Zach, Roman
    Tato práce prezentuje návrh a konstrukci laboratorního výukového systému s mikrokontrolérem. Hardwarová část popisuje zapojení jednotlivých bloků laboratorního výukového systému s mikrokontrolérem. Softwarová část popisuje ...