Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh implementace metody Balanced scorecard ve společnosti Invia.cz a.s. 

    Šenkeříková, Eva
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou strategického managementu. Je zaměřena na měření výkonnosti společnosti Invia.cz, a.s. pomocí metody Balanced Scorecard. V teoretické části je popsán koncept metody Balanced ...
  • Návrh marketingové strategie pro firmu 

    Zacha, Štěpán
    Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií firmy vyrábějící produkty uměleckého kovářství. Práce obsahuje teoretická východiska marketingových strategií, analýzu současné situace firmy a celého odvětví. Následně ...