Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální překladač z češtiny do slovenštiny 

    Zachar, Lukáš
    Tahle práce popisuje princip strojového překladu, oboznamuje čtenáře s již existujícimi systémem pro strojový překlad Moses a navrhuje systém, kteří za jeho pomoci je schopen se naučit a posléze překládat text z češtiny ...
  • Interaktivní 3D modelování lidských tkání na základě CT/MR dat 

    Zachar, Lukáš
    Cieľom tejto práce je vytvoriť systém, umožňujúci tvorbu 3D modelov tkanív z CT alebo MRI snímkov. Vstupné dáta sú vo formáte DICOM. Výber tkanív je určený užívateľom systému podľa ním zadaného rozsahu hodnôt v snímkoch. ...