Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační modul pro řízení laboratorního zdroje 

    Zachar, Jiří
    Cílem této práce je navrhnout komunikační modul pro laboratorní zdroj Manson. Tento napájecí zdroj komunikuje pouze prostřednictvím sériové linky RS-232. Moderní počítače obvykle používají pro připojení dalších periferií ...
  • Návrh impedančních transformátorků s impedančním převodem 1/50 ohmů 

    Zachar, Jiří
    Cílem této bakalářské práce bylo nejprve prozkoumat možnosti návrhu impedančních transformátorů pro velmi široká kmitočtová pásma (10 Hz-100 MHz) s impedančním převodem 1/50 . Celé frekvenční pásmo není možné realizovat ...