Now showing items 1-20 of 21

 • 2D Java Strategy Game 

  Nývlt, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací strategické video hry v jazyce Java. Součástí práce bude simulace netriviálního počítačového protivníka. V praktické části je popsán postup implementace jednoduché strategické ...
 • Android aplikace pro výuku slovní zásoby 

  Černoch, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace k výuce slovní zásoby na zařízeních s operačním systémem Android. V práci je popspána základní teorie, návrh aplikace a implementace stěžejních problémů. Celá aplikace je ...
 • Budík s analýzou spánku pro mobilní telefon se systémem BADA 

  Pešava, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spánku pomocí telefonu a návrhem inteligentního budíku pro platformu Bada. V úvodní části je rozebrána problematika spánku, spánkových fází REM a NREM a jejich možné snímání pomocí ...
 • Částicové efekty v počítačových hrách 

  Zachariáš, Michal
  Cílem této bakalářské práce je čtenáři přiblížit problematiku částicových systémů, jejich historii a současný trend, který stále více směřuje k využití akcelerace pomocí GPU grafických adaptérů. Dále se zabývá návrhem a ...
 • Editor matematických rovnic pro Android 

  Janičko, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací editoru rovnic pro platformu Android. Součástí aplikace je grafické uživatelské rozhraní (GUI), možnost ukládat, editovat rovnice, výpočet rovnic a widget pro rychlejší ...
 • Fyzikální simulace pro hru pinball 

  Čermák, Jakub
  Cílem této práce je vytvořit knihovnu pro fyzikální simulaci a pomocí ní vytvořit hru Pinball, na které bude vidět její funkčnost. Ve zprávě jsou popsány problémy a jejich řešení, které se v průběhu návrhu a programování ...
 • Hra na platformě iOS 

  Dohnal, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplayer hry pro platformu iOS. Popisuje nástroje určené k vývoji aplikací pro platformu iOS a herní frameworky Cocos2d a Sparow. Dále rozebírá síťovou komunikaci, problém s časovou ...
 • Hra pro více hráčů s využitím HTML5 

  Jahoda, Vojtěch
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti HTML5 v oblasti vytváření her pro více hráčů hratelných po síti bez použití dodatečných zásuvných modulů prohlížeče. Cílem bylo vtvořit lokálně i po sítí hratelnou hru FuryLights, a ...
 • Inovace Uniform Marker Fields pro větší volnost měřítka zobrazení 

  Studený, Petr
  Tato práce se zabývá inovací Uniformního Pole Markerů, které pokrývá rozsáhlou oblast a~skládá se ze vzájemně překrývajících se dílčích markerů. Cílem je umožnit detekci z~mnoha různých vzdáleností kamery od pole markerů ...
 • Magická projekce 

  Kaisler, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace, která promítá obraz na pohyblivé plátno. Tímto plátnem uživatel pohybuje v projekčním prostoru projektoru. Projekce je vždy soustředěna pouze na toto plátno. Práce ...
 • Mikroblog pro týmy 

  Roubal, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze, návrhu a implementaci jednoduchého mikroblogu pro týmy. Hlavním cílem této webové aplikace je usnadnit komunikaci a sdílení informací mezi členy týmu. Aplikace je založena na ...
 • Návrh komunikačního mixu salonu MIA 

  Jozefová, Silvie
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení stávajícího komunikačního mixu salonu MIA a podat návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska s daným problémem související. Další, praktická ...
 • Sada ovládacích prvků pro WPF 

  Vršan, Ondřej
  Tato práce se zabývá vytvářením znovupoužitelných ovládacích prvků pro WPF. Srovnává dostupné ovládací prvky na trhu a open source projekty. Popisuje vytvoření vlastní sady ovládacích prvků pro technicky zaměřené aplikace. ...
 • Sdílení části obrazovky 

  Bieliňski, Tomasz
  Tahle práce se zabývá rozborem existujúcich řešení, návrhem a implementací aplikace, která bude schopna v libovolném čase přenést obraz na obrazovku druhého počítače. Je rozdělena na dvě části a to serverovou a klientskou. ...
 • Sdílení části obrazovky 

  Kováčik, Dušan
  Tato práce se zabývá způsobem sdílení části obrazovky mezi více uživateli. Je v~ní popsaný návrh takové aplikace, která, kromě samotného sdílení, nabízí možnost upravovat tyto snímky jeste před jejich odesláním. Samozřejmostí ...
 • Softwarová klávesnice pro Android 

  Šilhan, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením originální softwarové klávesnice určenou pro platformu Android. První část se zabývá současnými klávesnicemi na trhu a objasní v čem je moje klávesnice jedinečná. V další kapitole ...
 • Tajmlajn.cz - mobilní/webová služba pro plánování dosažení úkolu 

  Chlápek, Tomáš
  Cílem této práce je tvorba mobilní a webové služby, jež umožní uživateli tvorbu časového plánu pro dosažení úkolu. Časový plán nabízí uživatelům možnost si lépe a kvalitněji rozvrhnout svůj čas určený pro práci na zadaném ...
 • Vysílání video streamu na Windows Phone 

  Jež, Adam
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace aplikace pro mobilní systém Windows Phone, která bude schopna vysílat multimediální tok z kamery mobilního zařízení prostřednictvím paketové sítě. Pro navázání spojení ...
 • Vývoj "Indie Game" 

  Zachariáš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem indie game - tedy nezávislé vyvinuté hry. Popisuje důležité momenty v historii počítačových her. Objasňuje pojmy jako zlatý věk videoher a krach herního průmyslu roku 1983. Dále ...
 • Vývoj multiplatformní hry využívající pružná tělesa 

  Basovník, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popsat proces vývoje her, následně navrhnout dvourozměrnou hru využívající pružná tělesa jako zábavný herní prvek a implementovat ji pomocí vhodných nástrojů, které zajistí její funkčnost ...