Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení ...
 • Problematika systému odměňování ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Zachovalová, Lenka
  Předmětem bakalářské práce „Problematika systému odměňování ve vybraném podnikatelském subjektu“ je analýza systému odměňování se zaměřením na systém zaměstnaneckých výhod v podniku PLIVA – Lachema a.s. Teoretická část ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na komplexní posouzení finanční situace společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2004 – 2008. V teoretické části práce je popsána problematika finanční analýzy a v praktické části je ...