Now showing items 1-2 of 2

  • Možnost využití technologie dusané hlíny pro stavbu rodinného domu 

    Zadražil, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá možnostmi využití hlíny jako stavebního materiálu pro stavbu rodinných domů pomocí technologie dusané hlíny. Za použití tuzemské a zahraniční literatury je zpracována rešerše, ve které je popsán ...
  • Využití materiálů na bázi dusané hlíny pro obytné stavby 

    Zadražil, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá využitím hlíny jako stavebního materiálu pro obytné stavby, konkrétně technologií dusané hlíny. Za použití tuzemské i zahraniční literatury je zpracována rešerše, ve které je popsána historie ...