Now showing items 1-7 of 7

 • Experimental investigation of heat transfer between hot air nozzle flow and cylinder 

  Zahradník, Radek; Boháček, Jan; Kotrbáček, Petr (EDP SCIENCES, 2012-04-16)
  A variety of experimental measurements were performed to clarify the influence of air pressure and distance from a nozzle outlet on the heat transfer intensity between a cylinder's surface and the hot air flowing around ...
 • Návrh marketingových technik projektu Do Formy se zaměřením na aktivity Flash gymu 

  Veitová, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku marketingu v oblasti sportu a zdravého životního stylu v rámci projektu Do Formy. Práce obsahuje teoretická východiska z marketingového oboru, analýzu zákaznických potřeb a části ...
 • Porovnání systému Octave a Matlab na úrovni základní matematiky 

  Zahradník, Radek
  Jak lidstvo stárne, tak se prohlubuje i poznání přírody, ve kterém žije. Bohužel na moderní problémy už lidský mozek jako takový nestačí a musíme si pomoci počítačem a moderními výpočetními metodami. Samotný počítač ovšem ...
 • Rozměřování záznamů EKG s využitím kombinování metod 

  Zahradník, Radek
  Cílem této práce bylo nastudovat a popsat základní principy a metody rozměřování signálů EKG. Dále se seznámit a popsat metody shlukové analýzy. Následně realizovat tři různé metody pro rozměření signálů EKG a dostatečně ...
 • Tepelně-mechanická degradace povrchů za vysokých teplot 

  Zahradník, Radek
  Tato dizertační práce se zabývá degradačními procesy povrchů oceli při kombinovaném, teplotně- mechanickém namáhání. Je vázána na pracovní válce teplých válcoven, které jsou namáhány právě kombinovaným teplotně-mechanickým ...
 • Vliv topografie třecích povrchů na kontaktní únavu 

  Zahradník, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem topografie třecího povrchu na kontaktní únavovou životnost. Tento vliv je zkoumán skrze testy na nově zrekonstruované stanici R-MAT, jejíž rekonstrukce a podrobný záznam o ní je součástí ...
 • Vlnková filtrace EKG signálu 

  Zahradník, Radek
  Cílem této práce bylo seznámit se s vlnkovou transformací a následné využití této transformace k filtraci zarušeného EKG signálu myopotenciály. První část práce obsahuje základní informace o měření, průběhu a rušení EKG ...