Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka pro Electro World Brno Avion 

    Zahradník, Tomáš
    Tato práce pojednává o měření spokojenosti zákazníků navštěvujících prodejnu Electro World v Brně v obchodním centru Avion Shopping park. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. ...
  • Návrh rozšíření WiFi sítě 

    Zahradník, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá rozsáhlou WiFi sítí společnosti VIVO CONNECTION s.r.o. a návrhem jejího rozšíření.