Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh internetových stránek 

    Zajac, Matej
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou internetovej prezentácie pre firmu Peter Putirka, ktorá prevádzkuje kamennú predajňu Farby – Laky – Drogéria. Vďaka web stránke firma zvýši vedomie medzi ľuďmi v okolí o ...
  • Návrh řešení elektronického obchodu pro vybranou firmu 

    Zajac, Matej
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu a jeho následnej propagácie pre vybranú firmu. Nový návrh je dôsledkom zlého technického stavu starého riešenia, ktoré navyše nebolo podporované žiadnymi možnosťami ...