Now showing items 1-2 of 2

  • Dálniční most přes silnici II/464 

    Zalubel, Tomáš
    Diplomová práca rieši podrobný návrh diaľničného mosta z predpjatého betónu medzi mestami Brno a Ostrava. Konštrukcia je spojitá o troch poliach. Vnútorné sily boli prebraté to statického programu SCIA Enegineer. Posudok ...
  • Most na místní komunikaci přes silnici II/464 

    Zalubel, Tomáš
    Bakalářská práce řeší most na místní komunikaci přes silnici II/464. Konstrukce je navrhována ve třech variantách. Vybraná byla předpjatá desková konstrukce délky 24 metrů uvažovaná jako prostý nosník. Výpočet zatížení je ...