Now showing items 1-3 of 3

 • Digitálně řízený spínaný napájecí zdroj 

  Krška, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá úvodem do spínaných napájecích zdrojů, zvláště je zaměřena na problematiku digitálního řízení. Jsou zde shrnuty základní topologie spínaných zdrojů a diskutováno řešení zásadních problémů, ...
 • Modul pro sledování mobilních objektů 

  Famfulík, Lukáš
  Cílem diplomové práce je provést inovaci jednotky NCL07 firmy NAM system a.s.. Výsledná jednotka by měla mít lepší parametry a menší rozměry. Měla by být srovnatelná funkcemi i rozměry s obdobnými přístroji na trhu. V ...
 • RFID identifikace zastávek MHD pro nevidomé 

  Straka, Radomír
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zařízení pro identifikaci zastávek MHD pro nevidomé. Nejdříve je práce zaměřena na seznámení s problematikou systému RFID, popisuje jednotlivé části tohoto systému, jejich vzájemnou ...