Now showing items 1-2 of 2

  • Digitálně řízený spínaný napájecí zdroj 

    Krška, Vlastimil
    Tato diplomová práce se zabývá úvodem do spínaných napájecích zdrojů, zvláště je zaměřena na problematiku digitálního řízení. Jsou zde shrnuty základní topologie spínaných zdrojů a diskutováno řešení zásadních problémů, ...
  • Modul pro sledování mobilních objektů 

    Famfulík, Lukáš
    Cílem diplomové práce je provést inovaci jednotky NCL07 firmy NAM system a.s.. Výsledná jednotka by měla mít lepší parametry a menší rozměry. Měla by být srovnatelná funkcemi i rozměry s obdobnými přístroji na trhu. V ...