Now showing items 1-2 of 2

  • Konfirgurační aplikace pro embedded Ethernet 

    Zamrzla, Martin
    Konfigurační aplikace pro embedded Ethernet
  • Průmyslový stavový indikátor 

    Zamrzla, Martin
    Tato práce se zabývá studiem materiálů potřebných pro návrh a realizaci průmyslového stavového indikátoru. V teoretické části práce jsou postupně popsány veškeré použité komponenty včetně potřebných výpočtů, dále jsou ...