Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace bezdrátových a mobilních UMTS sítí s použitím QoS 

    Zapletal, Lukáš
    Diplomová práce je psána v angličtině a věnuje se standardu IEEE 802.11e, obsahujícím podporu kvality služeb a taky pojednává o kvalitě služeb QoS (Quality of Service) v systému UMTS. Rozebrány jsou hlavní teoretické pilíře ...
  • Simulace modelů QoS v prosteředí Opnet IT Guru 

    Zapletal, Lukáš
    Hlavním cílem této práce je seznámení a následné nasimulování provozu s podporou technologie QoS v programu OPNET IT Guru. Bakalářská práce obsahuje teoretický popis pro zabezpečení kvality služeb pomocí modelů integrovaných ...