Now showing items 1-12 of 12

 • Druhy opotřebení valivých ložisek 

  Kapusta, Juraj
  Cílem této bakalářské práce je klasifikovat opotřebení valivých ložisek od samotného vzniku, průběhu v provozním stavu a projevením se na výsledné kvalitě dané součásti až do úplného vyřazení. Návrh a následná výroba ...
 • Konstrukce optického mikrotribometru 

  Poláček, Tomáš
  Úkolem práce je návrh konstrukce optického mikrotribometru s možností dynamického měření kapalinového tření v simulovaném bodovém kontaktu. Přístroj má být navržen tak, aby umožňoval vhled mikroskopem v místě dotyku. V ...
 • Konstrukční návrh nosného rámu výtahové kabiny 

  Zapletal, Tomáš
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem nosného rámu výtahové kabiny osobního výtahu o nosnosti 1000kg (13 osob) a nominální rychlosti 2,5 m/s. První část je zaměřena na návrh konstrukce nosného rámu. Rám je vyroben z ...
 • Nástroj pro vizualizaci průběhu simulace 

  Zapletal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje, který je schopen vizualizovat výstupy ze simulace výrobních procesů. Za tímto účelem byla vytvořena multiplatformní aplikace, která na základě dat, uložených ...
 • Návrh informačního systému pro základní školu 

  Zapletal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro soukromou základní školu. Jsou zde uvedeny teoretická východiska, nezbytná pro pochopení dané problematiky, dále analýza současné situace ve škole, popis ...
 • Návrh internetových stránek 

  Zapletal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem internetových stránek pro soukromé hodinářství. Na stručný teoretický základ navazuje praktická implementace konkrétního návrhu řešení. Obsahuje nejen vlastní realizaci webu, ale i ...
 • Návrh konstrukce inverzního kyvadla 

  Kukla, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci inverzního kyvadla a experimentálně ověřit jeho funkčnost. Návrh byl řešen softwarem MATLAB Simulink a ověření spočívalo v otočení kyvadla o 360°. V práci je popsáno funkční zařízení, ...
 • Návrh rekonstrukce traťového úseku Rapotice - Náměšť nad Oslavou 

  Zapletal, Tomáš
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku a spodku v úseku železniční tratě Rapotice – Náměšť nad Oslavou. Úsek začíná v km 19,2 napojením na začátek ...
 • Porovnávání 3D objektů v jazyce JAVA 

  Zapletal, Tomáš
  Hlavním úkolem této práce je načítat 3D modely v různých souborových formátech a zobrazovat je, vytvářet řezy z 3D modelů ale i zpětně z řezů vytvářet 3D modely, vyčíslit nepřesnosti po vyhlazení a dalších úpravách a zkoumat ...
 • Režimy opotřebení hliníkových slitin 

  Slivka, Václav
  Tato práce se zabývá zkoumáním režimů opotřebení vybrané hliníkové slitiny za podmínek suchého tření. Cílem práce bylo vyhodnotit míru abrazivního a adhezivního opotřebení této slitiny z experimentů provedených na základě ...
 • Vliv povrchových nerovností na další valivé elementy ložiska 

  Saksa, Vladimír
  Táto bakalárska práca sa zaoberá skúmaním vplyvu povrchových nerovností na ďalšie valivé elementy ložísk. Skúma zmeny v profile filmu vstupujúceho do kontaktu. Práca popisuje taktiež elastohydrodynamický režim mazania, pri ...
 • Vliv povrchových rýh na přechod ke smíšenému mazání 

  Zapletal, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je popsat vliv uměle vytvořených rýh na přechod z plného do smíšeného režimu mazání s využitím optického tribometru. Tato práce je zaměřena na zkoumání vlivu orientace rýhy, její velikosti v ...