Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

    Urbanová, Dagmar
    Hlavní náplní této bakalářské práce je podání návrhu na zlepšení finanční situace firmy Vydona s.r.o. na základě provedené finanční analýzy za roky 2009 - 2013. První část bakalářské práce je zaměřena na teorii a definici ...
  • Návrh úpravy nosné konstrukce lisové části papírenského stroje 

    Zborník, Radek
    Diplomová práce se zabývá popisem a pevnostní analýzou vybraných částí modifikované nosné konstrukce lisové části papírenského stroje. Konstrukce je navrhována za účelem zjednodušení výměny plstěných pásů při servisním ...