Now showing items 1-2 of 2

  • Pěchovací zkouška a její význam pro praxi 

    Zapletalová, Martina
    Studie byla zaměřena na ověření správnosti vyhodnocení pěchovacích zkoušek. Experimenty probíhaly na válcových vzorcích z oceli 16 231.3 opatřených pevným mazivem Delta 144. Srovnávaly se výstupní hodnoty, které byly ...
  • Výroba bezešvých kruhů technologií radiálně-axiálního válcování 

    Zapletalová, Martina
    Práce je zaměřena na výrobu bezešvého kruhu z nízkolegované oceli 15 142, jenž plní funkci velkorozměrného ložiska. Na základě rozboru vhodných výrobních technologií byla zvolena metoda radiálně axiálního válcování a byl ...