Now showing items 1-1 of 1

  • Spokojenost zákazníků a návrhy na její zvýšení 

    Šivelová, Terezie
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem opatření vedoucích ke zvýšení spokojenosti zákazníků kavárny Pražírna, s.r.o. V první části jsou popsána teoretická východiska práce, v následující analytické části je pak popsána ...