Now showing items 1-2 of 2

  • Aktivní kompenzace průhybu nástroje 

    Zarboch, Jaromír
    Tato práce se zabývá návrhem systému kompenzace průhybu nástroje, pro frézovací vřeteno C1, poskytnuté firmou TOSHULIN, a.s. Za pomocí programů ANSYS, MD ADAMS, Matlab/Simulink byl vytvořen zjednodušený simulační model ...
  • Jednotky vřeten obráběcích strojů: aktivní kompenzace průhybu nástroje 

    Zarboch, Jaromír
    Řezné síly při procesu frézování zpusobují ohyb nástroje. Existuje několik metod pro jeho kompenzaci. Tato práce se zabývá metodou aktivní kompenzace ohybu nástroje, která pomocí piezoaktuátoru natáčí adaptronické vřeteno ...