Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza a optimalizace procesu výroby vývojových vzorků 

  Hamr, Tomáš
  V této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o problematice výroby vývojových vzorků DPS. Důraz je kladen zejména na požadovanou kvalitu, která vychází z uvedených norem. Teoretická část obsahuje metodiku na ...
 • Diagnostika vysokonapěťových kondenzátorů pro kaskádní napěťový násobič 

  Baev, Dmitriy
  Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody měření částečných výbojů (Partial discharge, PD) vysokonapěťových kondenzátorů v dielektriku. V teoretické části této diplomové práci je popsán mechanismus vzniku částečných ...
 • Digitalizace řízení procesu lyofilizace 

  Richter, Mojmír
  Předkládaná práce se zabývá technologickým procesem lyofilizace. Práce je zaměřena na optimalizaci řízení teploty a tlaku během procesu.
 • Elektrolyty s rozpouštědly typu sulfolanu 

  Máca, Josef
  Předkládaná práce se zabývá studiem aprotických elektrolytů pro zvýšení bezpečnosti pro použití v lithno-iontových akumulátorech. Zvýšení bezpečnosti je stanoveno pomocí bodu vzplanutí jednotlivých elektrolytů, současně ...
 • Elektromigrace tavidlových zbytků na povrchu DPS 

  Tylich, Ondřej
  Diplomová práce seznamuje s problematikou elektromigrace, tavidel a tavidlových zbytků. Obsahuje návrh metody měření povrchového izolačního odporu, informace o vybraných typech tavidel. Zaměřuje se na vliv teploty, vlhkosti ...
 • Environmentální vlivy a pájitelnost povrchových úprav desek plošných spojů 

  Jičínský, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi povrchových úprav desek plošných spojů. Cílem této práce je porovnání povrchové úpravy OSP nanášené v laboratorních podmínkách a oproti technologickému postupu zavedeného ve firmě ...
 • Gelové polymerní elektrolyty s vyšší požární bezpečností 

  Musil, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou přípravy gelových polymerních elektrolytů na bázi PMMA a sulfolanu s vyšší požární bezpečností a vysokou iontovou vodivostí. Teoretická část pojednává o elektrolytech pro Li – ion ...
 • Hodnocení samozhášivých vlastností základních materiálů FR4 

  Růžička, Miroslav
  Práce se zabývá zkoumáním hořlavosti materiálů FR4 (EN 61248–2–8) od různých výrobců, porovnávaná jejich samozhášivé vlastnosti s normami a údaji od výrobce. Vyhodnocuje vliv šířky a délky vodiče na maximální možné proudové ...
 • Hořlavost aprotických elektrolytů pro lithiové systémy 

  Máca, Josef
  Předkládaná práce se zabývá studiem hořlavosti aprotických elektrolytů a měření bodu vzplanutí. Stanovení bodu vzplanutí v závislosti na směsi rozpouštědel a přítomnosti nanočástic v elektrolytu pro lithiové systémy. Také ...
 • Implantáty pro nervový systém 

  Kuruc, Lukáš
  Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá problematikou implantátov pre nervovú sústavu. Prvá časť je zameraná na teoretický rozbor tejto problematiky. Zahŕňa oboznámenie čitateľa s vážnosťou poranenia miechy, možnosti jej ...
 • Kostní implantáty na bázi řeleza a hořčíku 

  Košíček, Adam
  Tato práce se zabývá vlastnostmi kovových biomateriálů z hlediska jejich použitelnosti pro účely dočasných kostních implantátů. Práce se zaměřuje na biodegradabilní materiály na bázi železa a vhodné slitinové příměsi, které ...
 • Laboratorní a malosériová výroba dvouvrstvých desek s plošnými spoji v laboratoři PROTOCAD 

  Chmela, Ondřej
  Obsahem této bakalářské práce je laboratorní a malosériová výroba dvouvrstvých desek plošných spojů. Součástí je teoretický rozbor materiálů a jednotlivých aplikací během jejich výroby. Hlavní část se zaměřuje na výrobu ...
 • Laboratorní výroba dvouvrstvých desek s plošnými spoji 

  Martykán, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je laboratorní výroba dvouvrstvých desek plošných spojů. Její součástí je rozbor základních materiálů a typů desek obecně. Hlavní část se zaměřuje na výrobu desek plošných spojů pomocí metody ...
 • Měření permitivity a ztrátového činitele vody 

  Zimáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody a její rozdělení z hlediska struktury. Dále popisuje základní parametry vody destilované, deionizované a ...
 • Multimediální výuka projektování výrob 

  Klimek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá oblastí počítačového projektování, výroby, logistiky. Dále se zabývá podrobněji rozdělením podniků, projektovým managementem, řešením problematiky v těchto oblastech, metodikou a konkrétními ...
 • Nabíječka lithiových akumulátorů 

  Vrba, Marek
  V této práci je navržen a zrealizován prototyp nabíječky vysokokapacitních akumulátorů. Pro konstrukci nabíječky byl zvolen spínaný zdroj na bázi jednočinného blokujícího měniče se dvěma tranzistory. K řízení spínání ...
 • Naprašování tenkých vodivých vrstev 

  Sloboda, Alexander
  Bakalárska práca sa venuje problematike tenkých vrstiev, najmä tenkých vodivých priehľadných vrstiev a ich depozície na povrch substrátov. Ďalej sa práca zaoberá možnými metódami depozície, ich výhodami a nevýhodami, popisom ...
 • Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty 

  Švéda, Miloš
  Tato diplomová práce se zabývá bizmutovými nízkoteplotními pájecími pastami. Popisuje vlastnosti bizmutových pájecích past. Ukazuje postup výroby zkušební desky plošných spojů. V práci je optimalizováno nastavení teplotního ...
 • Nízkoteplotní bizmutové pájecí pasty 

  Vogel, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá nízkoteplotními pájecími pastami s různým obsahem bismutu. Zaměřuje se na materiálové, procesní a enviromentální vlivy, které ovlivňují spolehlivost pájeného spoje. Také je zde popsán vliv ...
 • Optimalizace procesu vyvolání a leptání DPS 

  Nerušil, Petr
  Bakalářská práce řeší operace vyvolání fotorezistu a leptání mědi, které patří mezi klíčové operace výroby dvouvrstvých DPS subtraktivní technologií pattern plating. V praktické části byl navržen testovací motiv a schématický ...