Now showing items 1-7 of 7

 • Interaktivní GUI pro zadávání matričních záznamů 

  Zatloukal, Tomáš
  Tato práce se zabývá zefektivněním přepisu matrik do počítače. Cílem je vytvoření mechanismů, které zlepší orientaci v větším množství vstupů formuláře. Tyto mechanismy by také měly chytře doplňovat vstupní pole a kontrolovat ...
 • Konstrukční návrh experimentálního zařízení pro zkoušení zdvihu a přítlačné síly aktuátoru 

  Zatloukal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení pro zkoušky tepelného spínače. Zaměřuje se především na konstrukci, avšak nepomíjí ani potřebné měřící vybavení, postupy měření a další specifikace. První část práce popisuje ...
 • Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů 

  Zatloukal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro podporu kapacitního plánování výroby v konkrétním podniku. Návrh podpůrného softwaru bude vytvořen na základě teoretických poznatků z oblasti procesního řízení a ...
 • Návrh stereo audio výkonového zesilovače třídy AB 

  Zatloukal, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem nízkofrekvenčního zesilovače ve třídě AB, který je doplněn vhodným korekčním předzesilovačem a modulem ochrany. Originální zapojení od prof. Leache bylo upraveno tak, aby splňovalo zadání, a aby ...
 • Ovládání multimediálního přehrávače gesty ruky 

  Zatloukal, Tomáš
  Tato práce se zabývá možnostmi snímání gest rukou provedené uživatelem. Cílem je vytvoření aplikace umožnující ovládání multimedialního přehrávače gesty ruky detekované v hloubkových datech. V textu jsou uvedeny použité ...
 • Platforma pro ladění spínaných zdrojů 

  Zatloukal, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem platformy, návrhem jejich výměnných modulů a obvodů pro jejich měření. Kompletní zařízení by mělo sloužit pro rychlejší návrh a ladění spínaných zdrojů. V práci jsou rozebrány základní ...
 • Programová podpora pro projektového manažera 

  Zatloukal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou podpůrného software, který má za úkol usnadňovat řízení servisních projektů v brněnské pobočce společnosti Siemens. Tento systém bude ve firmě sloužit pracovníkům managementu ...