Now showing items 1-20 of 22

 • 3D skenování lesklých povrchů 

  Zeman, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je experimentálně posoudit, jak koncentrace titanového prášku v matnícím nástřiku ovlivňuje vlastnosti matnící vrstvy lesklého povrchu určeného pro 3D skenování. Teoretická část práce nastiňuje ...
 • Demonstrační laserový 3D skener 

  Záveský, Filip
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí demonstračního 3-D skeneru a programu pro zpracování dat, pracujícího s metodou triangulace. Obsahem práce je seznámení se se základními principy skenování, popisem triangulace a ...
 • Kamery pro fotogrammetrii a trojrozměrnou digitalizaci 

  Steigl, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním přehledu průmyslových kamer, které se používají v oblasti metrologie, jejich funkčností a použitím. Kromě uvedeného přehledu také práce pojednává o pojmech fotogrammetrie a 3D ...
 • Měření a vyhodnocování přímosti osy rotačních výkovků pomocí fotogrammetrie a analýzy obrazu 

  Zatočilová, Aneta
  Práce se zabývá návrhem metodiky měření tvaru a rozměrů rotačně symetrických výkovků. Většina dostupných bezdotykových systémů není možné pro tuto aplikaci použít zejména z důvodu vysoké teploty a velkých rozměrů měřených ...
 • Monitorování procesu FDM tisku 

  Rafaja, Hynek
  Cílem této práce je vývoj monitorovacího systému pro 3D tisk metodou Fused Deposition Modeling, který bude schopný identifikovat chybové stavy vzniklé při tisku. Při řešení byly identifikovány potřebné chybové stavy. Poté ...
 • Nastavení materiálového profilu stereolitografického 3D tisku se zaměřením na rozměrovou přesnost 

  Topinka, Lukáš
  Aditivní technologie stereolitografie pracuje na principu vytvrzování fotocitlivého polymeru laserem nebo DLP projektorem. Přesnost a kvalitu výroby ovlivňuje několik parametrů, jako je například doba osvitu nebo tloušťka ...
 • Návrh a vypracování úloh z oblasti zpracování obrazu v softwaru Matlab 

  Cupra, Šimon
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu v softvéri MATLAB a návrhom dvoch ukážkových príkladov. Pre porozumenie problematiky sú uvedené základné informácie týkajúce sa obrazu a jeho digitálnej ...
 • Návrh okružní pily 

  Taufer, Tomáš
  Návrh vychází z předpokladu zadaného výkonu malého elektromotoru a základních rozměrů. Provedení konstrukčního návrhu dělícího zařízení je doloženo výkresovou dokumentací a technickou zprávou
 • Návrh okružní pily 

  Taufer, Tomáš
  Návrh vychází z předpokladu zadaného výkonu malého elektromotoru a základních rozměrů. Provedení konstrukčního návrhu dělícího zařízení je doloženo výkresovou dokumentací a technickou zprávou
 • Návrh programu pro dekódování vzoru u 3D skeneru s proužkovou projekcí 

  Ďuriš, Miroslav
  Práca sa zaoberá návrhom programu na dekódovanie vzoru 3D skenera s prúžkovou projekciou a transformáciou dekódovanej informácie do skutočných súradníc. Optic-ké meracie zariadenia sú čoraz častejšie využívané v priemysle ...
 • Optimalizace kalibrace kamer fotogrammetrického systému navrženého pro měření rotačně symetrických výkovků 

  Hurník, Jakub
  V současné době na světě existuje pouze několik systémů, které umožňují měření rozměrové přesnosti rozměrných výkovků za tepla, přímo v procesu výroby. Tato práce se zabývá návrhem a realizací kalibrace kamer pro vyvíjený ...
 • Ověření spolehlivosti laserového 3D skeneru 

  Franke, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ověření schopností 3D laserového skeneru Gocator 2330 od společnosti LMI Technologies. Hlavním cílem poté bude identifikovat faktory, které mohou ovlivňovat schopnost skeneru ...
 • Porovnání certifikovaného a nízkonákladového materiálu pro stereolitografický 3D tisk 

  Sobota, Matej
  Cieľom práce je určiť základné parametre kvality tlače a následne posúdiť vplyv materiálu na kvalitu tlačených produktov. Jedná sa o porovnanie certifikovaného materiálu s nízkonákladovým, pri 3D tlači pomocou metódy ...
 • Rekonstrukce 3D scény pomocí pasivního stereopáru kamer 

  Fronc, Leoš
  V bakalářské práci je vytvořen přehled současných metod pro 3D rekonstrukci scény pomocí pasivního stereopáru kamer. V práci jsou popsány a porovnány dva hlavní přístupy - triangulace významných bodů a výpočet disparitní ...
 • Teoretická a skutečná přesnost měření fotogrammetrického systému Tritop 

  Klus, Patrik
  Tato diplomová práce zkoumá vliv vybraných faktorů na přesnost fotogrammetrického systému Tritop a ověřuje platnost teoretických predikčních vztahů. Primární pozornost je věnována faktorům, jež může inspektor snadno ovlivnit ...
 • Trojrozměrné skenovací systémy 

  Weidner, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá optickými a laserovými systémy, které se používají v průmyslové praxi. Cílem práce je podat přehled současných systémů určených ke 3D digitalizaci se zaměřením na laserové a optické skenery. ...
 • Vliv parametrů stereolitografického 3D tisku na dobu tisku 

  Kůst, Martin
  Tato práce se zabývá stereolitografickým 3D tiskem (SLA). Popisuje konstrukci jak s horním, tak spodním osvitem a uvádí rozdíly mezi osvitem laserem a DLP (Digital Light Processing) projektorem. Další částí je nalezení ...
 • Vyhodnocování geometrických tolerancí pomocí 3D optické digitalizace 

  Veik, Matouš
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním geometrických tolerancí na modelech získaných pomocí 3D optické digitalizace. V první části je zpracována problematika optické digitalizace v oblasti standardizace optických systémů. ...
 • Využití 3D skenování v oblasti přesného vstřikování plastů 

  Chylík, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření rešeržní studie v oblasti 3D skenování a reverzního inženýrství s ohledem na technickou praxi. Součástí je vytvoření třech příkladů užití a to možnosti využití 3D skeneru pro ...
 • Využití LED technologie pro osvětlení městského mobiliáře 

  Bartoň, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem svítidla pro exteriérová schodiště. V konstrukci budou použity vysoce svítivé LED diody. Bakalářská práce dále zahrnuje rešerši z oblasti využití LED diod, konstrukční ...