Now showing items 1-2 of 2

  • Audit BOZP v těžké laboratoři C1 

    Zavřel, Patrik
    Diplomová práce se zabývá systémem řízení BOZP a s tím spojeným auditem. Rešerše zpracovává požadavky vnitrostátní i mezinárodní legislativy týkající se oblasti BOZP. Dále je provedena analýza rizik a jejich vyhodnocení. ...
  • Pásový dopravník 

    Zavřel, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá výpočtovým a konstrukčním řešením pásové dopravníku, určeného pro dopravu vlhkého písku, s požadovaným dopravním výkonem 110 t/hod, zadaným výškovým rozdílem 4,5m a délkou dopravníku mezi ...