Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového mixu 

    Zavadilová, Hana
    Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení marketingového mixu vybrané firmy. Formou dotazníkového šetření zjišťuje aktuální stav spokojenosti zákazníků s celkovou nabídkou zboží a služeb. Na základě zjištěných poznatků je ...