Now showing items 1-5 of 5

 • Alternativní investice v soudobém období nízkých úrokových sazeb 

  Zavadil, Marek
  Předmětem diplomové práce je hodnocení vývoje v pokrizových letech a určení dopadů, které ovlivňují současné finančně investiční prostředí v USA, ale také jeho budoucnost a vytvářejí předpoklady pro další rizika, která trh ...
 • Dopady zvyšování úrokových sazeb na úvěrování segmentů SME 

  Zavadil, Marek (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Daný článek se zaměřuje na bankovní pohled z hlediska minulého, ale především současného a jisté predikce budoucího vývoje poskytování úvěrů a financování segmentu malých a středních firem v České republice. Má tak hodnotit ...
 • Návrh počítačové sítě podniku 

  Pospíchal, Jindřich
  Cílem této bakalářské práce je návrh nové počítačové sítě ve firmě Zemědělské družstvo Sedlejov, protože současná síť nevyhovuje z kapacitních i technických důvodů. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného ...
 • Návrh počítačové sítě pro firmu CHESTERTON s.r.o. 

  Vondrák, Radek
  Bakalářská práce pojednává o utváření a problémech profesionální image jednotlivce a firmy, která souvisí s prosperitou podniku a profesním růstem jednotlivce. Obsahuje návody, postupy a potřebné informace k jejímu utvoření ...
 • Testování vývoje podmínek a požadavků na poskytování retailových hypotečních úvěrů v průběhu krizového období 

  Zavadil, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hypotečních úvěrů v rámci krizového období v letech 2007 – 2014. Teoretická část se věnuje samotné problematice hypotečních úvěrů jako takových, ale také obecnými příčinami krize a ...