Now showing items 1-3 of 3

 • Externí financování výstavby výrobní haly 

  Vágner, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou externího financování společnosti LAZAM CZ s. r. o. První, teoretická, část obsahuje obecné pojednání o možnostech externího financování společnosti, převážně prostřednictvím čerpání ...
 • Návrh komunikačního mixu 

  Zavadilová, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na zlepšení komunikačního mixu vybraného podnikatele Mgr. Ivo Zavadila, který podniká v oblasti prodeje sportovního zboží. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabývá ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Zavadilová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na zlepšení marketingového mixu vybrané firmy. Formou dotazníkového šetření zjišťuje aktuální stav spokojenosti zákazníků s celkovou nabídkou zboží a služeb. Na základě zjištěných poznatků je ...