Now showing items 1-3 of 3

 • Openfoam: možnosti open-source CFD 

  Zbavitel, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na základní analýzu možností open-source CFD programu OpenFoam a představení jeho klíčových vlastností. Získané vědomosti budou využity při tutoriální úloze analýzy Kármánovy vírové stezky.
 • Řešení nestacionárního pohybu tělesa v proudící kapalině 

  Zbavitel, Jan
  Práce se věnuje výpočtovému modelování proudění mechanickou srdeční chlopní. Úvodní část obsahuje rešerši na negativní dopady implantace umělých chlopní i dosavadní přístupy používané při jejich modelování, následuje ...
 • Vlastnosti a aplikace ferokapalin 

  Vaverka, Jakub
  Ferokapaliny jsou látky, jejichž vlastnosti je možné měnit za pomoci vnějšího magnetického pole. V teoretické části této bakalářské práce je popsána jejich struktura, vlastnosti a možnosti výroby těchto kapalin. V další ...