Now showing items 1-4 of 4

 • Aktivní řiditelný kmitočtový filtr v proudovém módu 

  Zbořil, Jan
  Cílem práce je prostudovat principy řiditelných kmitočtových filtrů v proudovém módu. Je zde realizován multifunkční proudový filtr. Jsou shrnuty obecné vlastnosti proudových prvků. Práce se zaměřuje především na proudový ...
 • Design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu 

  Zbořil, Jan
  Tématem této diplomové práce je design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu. Návrh je zaměřen na vylepšení estetické stránky stroje, ale zároveň přichází s invenčním řešením, jak lépe zpřístupnit ozařování onkologicky ...
 • Design samoobslužné řezačky na chléb 

  Zbořil, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je design samoobslužné řezačky na chléb. Návrh je zaměřen na vylepšení estetické stránky řezačky, ale zároveň přichází i s invenčním ergonomickým a technologickým řešením v oblasti obsluhy stroje ...
 • Širokopásmové dielektrické antény 

  Zbořil, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá numerickým modelováním, realizací a měřením dielektrických dipólů buzených koaxiální sondou. Pozornost byla věnována tvarové optimalizaci dipólů z pohledu splnění parametrů širokopásmového ...