Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Zbožínek, Adam
  Diplomová práce se zabývá základními pojmy v oblasti automatické výměny nástrojů u obráběcích center. Popisuje v současnosti používané systémy a jejich základní dělení. Praktická část se zabývá konstrukcí systému automatické ...
 • Návrh výrobního systému pro výrobu teplovodních kotlů 

  Bršel, Michal
  Táto práca sa zaoberá návrhom výrobného systému pre konkrétnu firmu. Objektom výroby je teplovodný kotol na tuhé palivá. Súčasťou práce je analýza výrobku, návrh potrebných technológii, spôsob manipulácie a dopravy, návrh ...
 • Paralelní kinematické struktury průmyslových robotů 

  Pavlica, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá problematikou a současným stavem průmyslových robotů s paralelní kinematikou. První kapitola je věnována úvodu do problematiky paralelních kinematických struktur, přičemž jednotlivé podkapitoly ...
 • Třískové hospodářství obráběcího stroje 

  Bílek, Vít
  Tato práce se zabývá třískovým hospodářstvím obráběcího stroje a skládá se ze tří částí. V teoretické části je popsán mechanismus tvorby třísky, její tvar, teplota, technologické veličiny popisující třísku, třískové ...
 • Vozy formule 1 

  Zbožínek, Adam
  Tato práce uvádí základní pravidla a předpoklady pro konstrukci a použití vozů formule 1. Hlavní zaměření je na aerodynamiku, která je nejdůležitější disciplínou v tomto motoristickém sportu, dále je tato práce zaměřena ...