Now showing items 1-2 of 2

  • Biomechanická studie kolenního kloubu s aloplastikou 

    Zděblo, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá deformačně - napěťovou analýzou kolenního kloubu ve fyziologickém stavu a kolenního kloubu s aplikovanou dlahovou osteosyntézou. K určení deformačně napěťových stavů je využito výpočtového ...
  • Totální endoprotéza kolenního kloubu 

    Zděblo, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá problematikou totální endoprotézy kolenního kloubu. Popisuje historický vývoj z hlediska konstrukčních typů a materiálů používaných k výrobě. Charakterizuje jednotlivé materiály se zaměřením na ...