Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza povlakovaných VBD ze slinutých karbidů 

    Zdráhala, Radim
    Bakalářská práce je zaměřená na analýzu řezných a měrných řezných sil při čelním frézování povlakovanými a nepovlakovanými vyměnitelnými břitovými destičkami. V teoretické části se práce věnuje charakteristice frézovacího ...
  • Analýza vyboulování trubek kapalinou 

    Zdráhala, Radim
    Diplomová práce je zaměřena na analýzu chování tenkostěnného trubkového zkušebního vzorku během technologické zkoušky vyboulování trubek kapalinou. Zkušební vzorek ve formě trubky byl vyroben z austenitické korozivzdorné ...