Now showing items 1-3 of 3

 • Možnosti odstranění mikropolutantů vodárenskými procesy 

  Zdražilová, Alena
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování mikropolutantů vodárenskými procesy. První část práce je zaměřena na charakteristiku jednotlivých mikropolutantů, možnosti jejich odstranění zkoumané v laboratorních ...
 • Nové trendy v úpravě vody 

  Zdražilová, Alena
  Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části zpracovávám přehled nových trendů v upravování pitné vody. Druhá část je zaměřena na uvedení příkladů využití některých zmíněných nových technologií, které ...
 • Využití programu PHOTOMODELER v soudně inženýrské praxi 

  Zdražilová, Alena
  Hlavním úkolem diplomové práce je zjistit z pořízené dokumentace rozměry rodinného domu a následně je využít ke zpracování 3D modelu. Dále by také měly být otestovány a stanoveny optimální postupy pořizování fotodokumentace, ...