Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva 

    Zdražilová, Lucie
    Tématem mé bakalářské práce je příprava pedagogických pracovníků v oblasti ochrany obyvatelstva. Protože lidé jsou čím dál častěji vystavováni mimořádným událostem je důležité, aby věděli jak se mají v těchto případech ...
  • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí ve Žďáru nad Sázavou 

    Zdražilová, Lucie
    Hlavním úkolem této diplomové práce je popsat vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Žďár nad Sázavou. V první části práce je popisována historie lokality až po současnost. V druhé části je pak vývoj výstavby ...