Now showing items 1-2 of 2

  • Neenergetické využití lignitu 

    Zedníčková, Petra
    Tato bakalářská práce se zabývá tématikou uhlí a jeho využitím. Zvláště se soustřeďuje na lignit a jeho využití mimo energetický sektor. Lignit představuje geologicky nejmladší typ uhlí a patří mezi kaustobiolity, což jsou ...
  • Studium dohasínajícího plazmatu ve směsích N2-H2 

    Zedníčková, Petra
    Tato diplomová práce se zaměřuje na optickou emisní spektroskopii dohasínajícího plazmatu vytvářeného ve směsích dusíku s vodíkem. Plazma bylo generováno v proudícím režimu v Pyrexové trubici pomocí stejnosměrného proudu ...