Now showing items 1-1 of 1

  • Studium dohasínajícího plazmatu ve směsích N2-H2 

    Zedníčková, Petra
    Tato diplomová práce se zaměřuje na optickou emisní spektroskopii dohasínajícího plazmatu vytvářeného ve směsích dusíku s vodíkem. Plazma bylo generováno v proudícím režimu v Pyrexové trubici pomocí stejnosměrného proudu ...