Now showing items 1-20 of 24

 • Automatické čistící česle pro malou vodní elektrárnu 

  Franc, Lukáš
  Bakalářská práce se v první části zabývá použitím česlí a jejich rozdělením dle příslušných kritérií. Dále je v první části uveden přehled různých typů zařízení používaných pro čištění česlí. Druhá část práce se zabývá ...
 • Dálková pásová doprava 

  Monsport, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dálkové pásové dopravy pro přepravu drceného dolomitu dle zadaných parametrů. V prvních kapitolách je uveden popis pásové dopravy a jejího dělení. Následně jsou popsány jednotlivé ...
 • Dálková pásová doprava 

  Kulich, Stanislav
  Cílem mé bakalářské práce byla kritická rešerše zařízení obdobných dálkové pásové dopravě. Největší důraz je však kladen na metodu dálkové pásové dopravy. Následuje podrobný popis jednotlivých komponentů zařízení. Dále se ...
 • Dálková pásová doprava 

  Kulich, Stanislav
  Cílem bakalářské práce je kritická rešerše zařízení obdobných pásovému dopravníku. Práce obsahuje úvod do problematiky definicí logistiky a přepravovaných materiálů. Další kapitola se soustředí na ostatní možnosti dopravy ...
 • Dílenská zvedací zařízení pro manipulaci v opravárenství 

  Benda, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zvedací zařízení, která se uplatňují v dílenských a opravárenských provozech. V úvodní části práce je provedeno základní rozdělení těchto zařízení a v další části se práce zaměřuje na koncepční ...
 • Dílenská zvedací zařízení pro manipulaci v opravárenství 200 kg / 2200 mm 

  Kříž, David
  Bakalářská práce se zabývá zvedacími zařízeními, která se využívají pro manipulaci s břemeny v dílenských a opravárenských provozech. V první části práce je provedena rešerše těchto zařízení. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Dílenské zvedací zařízení pro manipulaci v opravárenství 100 kg / 1800 mm 

  Oliva, Petr
  Tato bakalářská se zabývá návrhem dílenského manipulátoru. Úvod tvoří rešeršní část, která se zabývá studií zvedacích zařízení vhodných pro danou aplikaci. Rešeršní část je ukončena zhodnocením a návrhem zvedacího zařízení. ...
 • Dílenský manipulační vozík 

  Odstrčil, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá studií dílenských manipulačních vozíků. Na začátku je provedena rešerše obdobných zvedacích zařízení. Dále je vytvořena koncepce zvedacího zařízení, která je doplněna výpočty hlavních ...
 • Drapákové zařízení rypadla 

  Fiala, Petr
  V této bakalářské práci je navrhnut polypový drapák, schopný manipulovat s různorodými materiály. Obsahem práce je koncept tohoto zařízení s novým tvarem. Nalezneme zde technické zpracování částí drapáku a potřebné výpočty. ...
 • Konstrukční návrh stojanového přípravku pro měření kroutícího momentu 

  Zerzánek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem stojanového přípravku pro měření kroutícího momentu a přípravků k tomu potřebných. Problém je řešen primárně za pomoci hliníkových profilů a nakoupených nebo vyrobených ...
 • Lanový vrátek pro dopravu lodí 

  Michal, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh lanového lodního vrátku pro dopravu lodí, se zatížením 10 kN v laně na 10 metrů, minimální rychlostí vytahování 0,1 m/s a poháněn z jednofázového obvodu 230V. Práce obsahuje rešerši ...
 • Mechanické čistící česle pro malou vodní elektrárnu 

  Lesák, Martin
  V úvodní části této bakalářské práce je provedena kritická rešerše stíracích mechanismů, používaných k čištění česlí malé vodní elektrárny. Práce dále obsahuje zdůvodněnou koncepci navrhovaného řešení, pevnostní výpočty ...
 • Moderní trendy v nosných konstrukcích jeřábů 

  Hájková, Barbora
  Práce se zabývá zpracováním kritické rešerše problematiky nosných konstrukcí jeřábů se zaměřením na věžové jeřáby. Vysvětluje základní pojmy související s konstrukcí jeřábu a jejích dílů. Cílem práce je kritické zhodnocení ...
 • Motorová jednotka smykem řízeného nakladače 

  Kročil, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebními smykem řízenými kolovými nakladači a problematikou návrhu jejich motorové jednotky. V první části práce je popsáno konstrukční provedení nakladače a rešeršní porovnání parametrů ...
 • Navrhování strojních součástí v automobilovém průmyslu s využitím CAD 

  Zeizinger, Lukáš
  Práce se zabývá strategií při navrhování strojních součástí s využitím CAD z hlediska jejich historického vývoje. Vysvětluje základní pojmy, které souvisí s používáním CAD systémů. Závěrečná část je věnována příkladu ...
 • Návrh horizontálního štípacího zařízení na dřevo - přídavné zařízení za traktor 

  Jaroš, Petr
  Obsahem této práce je stručná kritická rešerše a popis koncepce navrženého řešení horizontálního štípače dřeva. Práce dále zahrnuje funkční výpočet zařízení včetně návrhu jednotlivých komponent, pevnostní výpočet, výkres ...
 • Návrh mobilního štípacího zařízení na dřevo s hydraulickým pohonem 

  Změlík, Josef
  Cílem bakalářské práce je v první části vypracování rešerše týkající se základních vlastností štípaného materiálu – tedy dřeva. Dále se rešerše zabývá dostupností štípacích zařízení na trhu. Zhodnocení konstrukčních řešení, ...
 • Pásový dopravník - toleranční analýza 

  Man, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá toleranční analýzou součinitelů vstupujících do výpočtu dálkového pásového dopravníku pro přepravu mokrého písku. Práce obsahuje kritickou rešerši obdobných pásových dopravníků pro dálkovou ...
 • Průmyslové oleje a plastická maziva ve stavebních a zemědělských strojích 

  Šťáva, Rudolf
  Bakalářská práce obsahuje charakteristické vlastnosti olejů a plastických maziv ve strojích pro zemní práce a zemědělských strojích. Obsahuje rozdělení, klasifikaci a postupy pro výběr správného oleje či maziva. Dále se ...
 • Předávací most kolesového rypadla 

  Zeizinger, Lukáš
  Práce se zabývá kontrolou pevnosti nosné konstrukce. Úkolem řešené diplomové práce, jenž je tvořena ve spolupráci s firmou NOEN, a.s., je provést analýzu uvažovaných zatěžovacích stavů jeřábu a kontrolu pevnosti nosné ...