Now showing items 1-2 of 2

  • Design MIG/MAG svářečky 

    Zelenitca, Darina
    Tématem této diplomové práce je design MIG/MAG svářečky, určené pro zámečnické a karosářské dílny. Diplomová práce zahrnuje analýzu existujících produktů ze stránky designérské a technické a věnuje se vlastnímu návrhu ...
  • Design tavné lepící pistole 

    Zelenitca, Darina
    Tématem této bakalářské práce je design tavné lepící pistole. Práce se zabývá designerskou, technickou a marketingovou analýzou, ze kterých vyplývají slabé a silné stránky produktu. Cílem je navrhnout design, který bude ...