Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza bimetalové spouště 

  Zelenka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá tepelnou spouští v elektrických samočinných spínacích přístrojích. První část práce slouží jako podklad pro návrh bimetalového prvku v tepelné nadproudové spoušti spínacího přístroje. Uvádí ...
 • Calculation and Measurement of Thermostatic Bimetal Deflection in Molded Case Circuit Breaker 

  Zelenka, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with a thermal overload trip unit in automatically operated electrical switching devices. The first part describes an application of thermostatic bimetal in thermal overload trip unit. The main part is ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Řešení elektrických rozvodů v rodinném domě 

  Zelenka, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá elektroinstalací v rodinném domě. První část této práce slouží jako podklad pro návrh a realizaci elektroinstalace v rodinném domě. Uvádí nejdůležitější požadavky na jednotlivé části silových ...
 • Tepelná spoušť ve spínacích přístrojích 

  Marek, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o časově závislé tepelné spoušti v samočinných spínacích přístrojích. V první části se zabývá principem činnosti tepelné nadproudové spouště a možných konstrukčních řešení. Největší důraz ...