Now showing items 1-5 of 5

 • Anténní řada pro určování pozice letadel 

  Zelenka, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout anténní řadu pro systém určování pozice letadel na letišti. Systém využívá frekvence 1030 MHz a 1090 MHz. Anténu bude rovněž používat směroměrný systém DME/TACAN, který pracuje v pásmu 1025 ...
 • Human Brain And It’S Modeling 

  Zelenka, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The project deals with the development of a computer model of human brain. The model is used in the simulation program CST STUDIO SUITE 2015 to show the distribution of electromagnetic waves. The outputs of simulations ...
 • Lidský mozek a jeho modelování 

  Zelenka, Pavel
  Cílem této semestrální práce je vytvořit počítačový model lidského mozku. Model je následně využit simulačním programem CST STUDIO SUITE 2015 pro zobrazení rozložení elektromagnetických vln. Výsledky simulací by měly sloužit ...
 • Návrh plastových dílů pro filtr s tlakovým redukčním ventilem 

  Maliňák, Petr
  Návrh plastových dílů pro filtr s tlakovým redukčním ventilem (s kombinací zpětného čištění) Optimalizace uchycení zařízení čistícího mechanismu. Přídavná funkce záznamu dat čistění filtru. Optimalizace z hlediska snadné ...
 • Webová aplikace na platformě JAVA pro odevzdávání dat a jejich vyhodnocení 

  Zelenka, Pavel
  Práce se týká především využití programovacího jazyka Java pro tvorbu webové aplikace pro pořádání soutěží s biomedicínskými daty. Je zaměřena na zhodnocení a výběr nástrojů pro vývoj a provoz takovéto aplikace. Součástí ...