Now showing items 1-4 of 4

 • Kritéria a hodnocení průmyslového dědictví - jejich aplikace 

  Zelik, Radovan
  Abstrakt: Pamiatková ochrana na Slovensku sa koncentruje na „klasické“ monumenty kultúrneho dedičstva (hrady, zámky, historické centrá miest). Jej zreteľu unikajú práve industriálne stavby, ktoré sú významným dokumentom ...
 • Trenčín mesto na rieke 

  Zelik, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Organization of international competition and formulation of its layout, requires definition of the vision of the city and its inhabitants. The way to mutual consensus is a long collaborative process of all interested ...
 • Trenčín – vitalizácia priemyselných zón 

  Zelik, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Priemyselná architektúra hrala v meste Trenčín významnú úlohu pri formovaní mestského urbanizmu. Po aktívnej industriálnej ére sa však priemysel dostáva prevažne za hranice mesta a nevyužívané areály v jeho centre sa stávajú ...
 • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

  Zelik, Radovan
  Umelecký workshop zameraný na posilnenie a rozvoj centrálnej mestskej zóny. Vychádzajúc z pôvodnej idei vzdelávania ako hlavnej činnosti v procese kultúrnej diskusie a prezentácie.