Now showing items 1-9 of 9

 • An Approach to Customer Behavior Modeling using Markov Decision Process 

  Grunt, Ondrej; Plucar, Jan; Stakova, Marketa; Janecko, Tomas; Zelinka, Ivan (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  This paper presents an application of Markov Decision Process method for modeling of selected marketing processes. Based on available realistic data, MDP model is constructed. Customer behavior is represented by a set of ...
 • Differential Evolution and Deterministic Chaotic Series: A Detailed Study 

  Senkerik, Roman; Viktorin, Adam; Zelinka, Ivan; Pluhacek, Michal; Kadavy, Tomas; Kominkova Oplatkova, Zuzana; Bhateja, Vikrant; Satapathy, Suresh Chandra (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  This research represents a detailed insight into the modern and popular hybridization of deterministic chaotic dynamics and evolutionary computation. It is aimed at the influence of chaotic sequences on the performance of ...
 • Hybridní model metaheuristických algoritmů 

  Šandera, Čeněk
  Hlavním tématem této disertační práce jsou metaheuristické algoritmy v obecnějším pojetí. Úvodní kapitoly se venují popisu širšího kontextu metaheuristik, tedy ruzným optimalizacním problémum, urcování jejich složitosti a ...
 • Návrh predikčního modelu prodeje vybraných potravinářských komodit 

  Řešetková, Dagmar
  Disertační práce se obecně zaměřuje na využití nástrojů umělé inteligence v praxi a s ohledem na zaměření studia v oboru Řízení a ekonomika podniku na využití nástrojů umělé inteligence v praxi firemní, jako nástroje pro ...
 • Optimalizace tvorby konstrukčních týmů pomocí genetických algoritmů 

  Špaček, Jiří
  Disertační práce se zabývá optimalizací tvorby pracovních týmů ve firmách. Základem je práce Dr. Mereditha Belbina z Henley Management College, který je autorem tzv. Belbinovy teorie týmových rolí. Tato teorie definuje ...
 • Particle Swarm Optimization with Distance Based Repulsivity 

  Pluhacek, Michal; Zelinka, Ivan; Senkerik, Roman; Viktorin, Adam; Kadavy, Tomas (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  In this study, we propose a repulsive mechanism for the Particle Swarm Optimization algorithm that improves its performance on multi-modal problems. The repulsive mechanism is further extended with a distance-based ...
 • SOMA Network Model Based on Native Visibility Graph 

  Tomaszek, Lukas; Zelinka, Ivan (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  In this article, we want to propose a new model of the network for analyzing the evolution algorithms.We focus on the graph called native visibility graph. We show how we can get a time series from the run ofthe self-organizing ...
 • Události č. 11/1998 

  Babák, Roman; Bogdálek, Jaroslav; Čermák, Miroslav; Grulich, Jaroslav; Hlaváček, Pavel; Hobstová, Pavla; Holec, Petr; Jursová, Nataša; Konečná, Yvonne; Krčma, František; Lank, Jiří; Matoušek, Jiří; Pospíšilová, Hana; Rosík, H.; Štěpánek, Petr; Vokatá, Jaroslava; Zelinka, Ivan (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
 • Using Complex Network Visualization and Analysis for Uncovering the Inner Dynamics of PSO Algorithm 

  Pluhacek, Michal; Senkerik, Roman; Viktorin, Adam; Kadavy, Tomas; Zelinka, Ivan (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  In this study, we construct a complex network from the inner dynamic of Particle Swarm Optimization algorithm. The subsequent analysis of the network promises to provide useful information for better understanding the ...