Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování a optimalizace šroubovicové antény 

    Zelinková, Lenka
    Obsahem práce je návrh šroubovicových antén pro zadané kmitočty. Teoretický návrh je ověřen v kalkulátorech parametrů. Ověření vlastností návrhu proběhlo v počítačovém simulátoru CST Microwave studio, ve kterém byly antény ...
  • Návrh stabilizovaného napájecího zdroje spínané koncepce 

    Zelinková, Lenka
    Tato diplomová práce se zabývá ideovým návrhem a realizací spínaného zdroje s nastavitelným výstupním napětím do 25V a zatižitelností maximálně 15A. Zdroj je navržen v zapojení polovičního můstku. Vlastnosti zapojení jsou ...