Now showing items 1-13 of 13

 • DC/DC měnič pro záložní zdroje 

  Eliáš, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC/DC měniče určeného pro nabíjení superkapacitorů ze zdroje napětí 36 V a následnou zpětnou transformaci napětí ze superkapacitorů na požadovanou výstupní hodnotu. V diplomové práci ...
 • DC/DC měnič pro záložní zdroje se superkapacitory 

  Fridrich, Jiří
  Práce se zabývá návrhem a realizací DC/DC měniče se superkondenzátory, který pracuje s vstupním napětím 36 V ze zdroje napájení, následně ukládá energii do superkondenzátorů s maximálním napětím 5,6 V a dále zvyšuje napětí ...
 • Influence of Geometrical Parameters on Rupture Risk of Abdominal Aortic Aneurysm 

  Zemánek, Miroslav
  Tato práce je zaměřena na problematiku výpočtového a experimentálního modelování deformačně napjatostních stavů měkkých tkání se zaměřením na riziko ruptury u výdutě břišní aorty (AAA). V první části (kap. 1) je stručně ...
 • Náhrada startovacího akumulátoru 

  Gerbel, Patrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom systému s rekuperačným meničom a pomocných obvodov, ktoré umožňujú predĺžiť životnosť automobilovej batérie s využitím superkondenzátorov ako zdroja energie pri štartovaní automobilu ...
 • Ovládací a měřicí jednotka pro generátory plazmatu 

  Paulovics, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou generátorů plazmatu. Konkrétně se práce zaměřuje na konstrukci HMI zařízení pro generátory plazmatu včetně konstrukce řídicí části generátoru. Hlavní výhodou při ovládání generátoru ...
 • Přehled metod léčby arteriálních výdutí 

  Holubář, Oldřich
  Cíli této bakalářské práce je vytvoření přehledu o typech arteriálních výdutí, místech jejich nejčastějšího výskytu, možnostech jejich léčby a o technických prostředcích a zařízeních využívaných k jejich léčbě.
 • Příprava realizace výrobní haly v Trutnově 

  Zemánek, Miroslav
  Obsahem diplomové práce je příprava realizace výrobní haly v Trutnově. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění mikropilot, pilot, opláštění panely BRUCHA Paneel. Práce dále řeší kontrolní a zkušební plán pro ...
 • Realizace hrubé spodní stavby čerpací stanice 

  Zemánek, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní stavby čerpací stanice v Uherském Brodě. Práce obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a provádění monolitických základů. ...
 • Rešerše možností výpočtového modelování arteriálních výdutí 

  Pavlica, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na popis obecných vlastností a dělení aneurysmat (výdutí tepen), predikci jejich ruptury a analýzu možností, jak může přispět výpočtové modelování deformačně napěťových stavů ve stěně aneurysmatu, ...
 • Řídící systém s HMI displejem 

  Chytil, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá především návrhem řídící jednotky, která má za úkol obsluhovat průmyslové zařízení, sloužící pro dezinfekci bazénové vody či obytných místností. Navržená řídící jednotka se snaží o regulaci ...
 • Řízení svítidla LED 

  Jankovský, Martin
  Diplomová práce se věnuje světelným zdrojům využívající LED technologií. V teoretické části jsou rozebrány parametre LED, dělení a také výhody a nevýhody, které tato technologie přináší. Dále práce rozebírá způsoby řízení ...
 • Užití výkonových měničů ve zdrojích vysokého napětí 

  Zemánek, Miroslav
  Práce se zabývá problematikou výkonových měničů pro zdroje vysokého střídavého napětí. V teoretické části jsou popsány topologie měničů, použitelné ve zdrojích střídavého napětí. K lepšímu pochopení parazitních jevů, jež ...
 • Vysokonapěťové struktury pro galvanickou iziolaci v integrovaných obvodech 

  Ptáček, Karel
  Tato dizertační práce představuje novou techniku laterární rezonanční vazby, která je využita v návrhu galvanicky izolovaného posouvače úrovně, který je následně implementován v 800 V půlmůstkovém kontroléru pro průmyslové ...