Now showing items 1-17 of 17

 • Algal Biomass Analysis by Laser-Based Analytical Techniques - A Review 

  Pořízka, Pavel; Prochazková, Petra; Prochazka, David; Sládková, Lucia; Novotný, Jan; Petrilak, Michal; Brada, Michal; Samek, Ota; Pilát, Zdeněk; Zemánek, Pavel; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Novotný, Karel; Kaiser, Jozef (MDPI AG, 2014-09-23)
  Algal biomass that is represented mainly by commercially grown algal strains has recently found many potential applications in various fields of interest. Its utilization has been found advantageous in the fields of ...
 • Dálkově řízená laserová spektroskopie (LIBS) 

  Novotný, Jan
  Disertační práce popisuje vývoj zařízení pro spektroskopii laserem buzeného plazmatu (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS) v~modifikaci pro mobilní dálkovou analýzu rLIBS na Ústavu fyzikálního inženýrství, Fakulty ...
 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Zemánek, Pavel
  Architektonická studie se zabývá návrhem Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Návrh pracuje s myšlenkou propojení s okolní přírodou, reaguje na svažitý terén a snaží se naplnit obsáhlý stavební program. ...
 • Digitální regulátor pro ohřev lisu dřevotřísky na bázi Simatic S7-1500, TIA Portal V12 

  Lesák, Michal
  Předložená bakalářská práce se věnuje návrhu Digitální regulátor pro ohřev lisu pro lisování dřevotřísky. Skládá se ze dvou částí, z teoretické části a z části praktické. V teoretické části práce jsou na základě poznatků ...
 • Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) 

  Bouchal, Petr
  Diplomová práce se zabývá studiem Fresnelovy nekoherentní korelační holografie, v literatuře známé pod akronymem FINCH (Fresnel Incoherent Correlation Holography). Princip metody umožňuje vytvoření holografického korelačního ...
 • Influence of Culture Media on Microbial Fingerprints Using Raman Spectroscopy 

  Mlynáriková, Katarína; Samek, Ota; Bernatová, Silvie; Růžička, František; Ježek, Jan; Němcová, Andrea; Šiler, Martin; Zemánek, Pavel; Holá, Veronika (MDPI, 2015-11-24)
  Our work here monitors the influence of culture media on the Raman spectra of clinically important microorganisms
 • Návrh automatického zařízení na testování konektorů pro automobilový průmysl 

  Dočkal, Tomáš
  Práce se zabývá vytvořením PLC programů pro řídící systém testovacího zařízení a vytvořením ovládacího software pro operátorský panel. Práce je rozdělena do částí popisu koncepce stroje, popisu funkce ovládacího panelu a ...
 • Optical Micromanipulation Techniques Combined with Microspectroscopic Methods 

  Pilát, Zdeněk
  Předložená dizertační práce se zabývá kombinací optických mikromanipulací s mikrospektroskopickými metodami. Využili jsme laserovou pinzetu pro transport a třídění živých mikroorganismů, například jednobuněčných řas, či ...
 • PLC řídící systém pro manipulační rameno 

  Slavík, Miroslav
  V této práci je řešena automatizační úloha řízení manipulačního ramene pomocí řídícího systému Siemens Simatic 200 v prostředí MicroWin. Pohyb jednotlivých částí ramene zajišťují servopohony. Připojení servopohonů k PLC ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Zemánek, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu v Brně – Líšni. Objekt má 2 nadzemní podlaží a 2 podzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází pronajímatelné prostory (obchody). ...
 • Regulace a monitorování hladiny v nádrži pomocí PLC a ultrazvukového snímače hladiny. 

  Kosík, Tomáš
  Regulace a monitorování hladiny v nádrži pomocí PLC, ultrazvukového snímače hladiny a operátorského panelu
 • Řídicí systém pro sestavovací a testovací automat elektroniky autosedaček 

  Dočkal, Tomáš
  Práce se zabývá definováním funkční bezpečnosti zařízení, vysledovatelností výrobku v podnikové databázi, vytvořením PLC programů pro řídicí systém testovacího zařízení a vytvořením ovládacího software pro operátorský ...
 • Řídicí systém stroje na výrobu speciálních pružin 

  Šálek, Jan
  Tato bakalárská práce se zabývá návrhem a realizací stroje, který bude vyrábet speciální druh pružin používaných v krytech zárivkového osvetlení. Stroj je tvoren PLC automatem, servomotory, které realizují samotné ohyby a ...
 • Řídicí systém výstředníkového lisu 

  Zerzánek, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením řídicích algoritmů a vizualizačního systému pro řízení výstředníkového lisu a jeho implementace do lisovací linky. Pro řízení lisu je použit řídicí systém SIMATIC S7-300 a ...
 • Řídící programy pro model dávkovačů tablet 

  Střižík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením distribuovaného řídícího softwaru pro dva dávkovače tablet. Dávkovače tablet mají šest výpustí a jsou řízeny programovatelnými automaty Simatic S7-300. Mohou tak plnit současně šest ...
 • Sběr dat z PLC do systému MES 

  Kárník, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem funkce MES systémů, konkrétně systému COMES od firmy COMPAS. Práce se soustředí zejména na přenos a archivaci dat z průmyslových řídicích systémů.
 • Systém navigace pomocí GPS pro účely cementárenské technologie 

  Mináč, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací GPS navigačního systému. V práci se nachází krátký přehled jednotlivých předmětných bodů v reálném surovinovém lomu a návrh pro vytvoření matematického a softwarového ...