Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a analýza křížového stolu 

    Zemčík, Matěj
    Tato práce se zabývá návrhem křížového stolu. Tedy návrhem lineárního vedení, kuličkového šroubu a motoru. Dále je využito dynamické simulace v MSC Adams obráběcího cyklu a cyklu polohování polotovaru rychloposuvem. Jako ...
  • Úprava hran výřezů z laserových strojů ve firmě European Data Project s.r.o. 

    Zemčík, Matěj
    Bakalářská práce se zabývá výrobou firmu European Data Project s.r.o., možnostmi využití laserových strojů ve výrobním procesu, vznikem ostrých hran výpalků a možnostmi jejich odstranění. Ostré hrany se podařilo nepatrně zmenšit.